எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வருக!
  • automatic accurate drilling machine line with PLC and Servo system

    பி.எல்.சி மற்றும் சர்வோ அமைப்புடன் தானியங்கி துல்லியமான துளையிடும் இயந்திர வரி

    இந்த கண்ணாடி துளையிடும் இயந்திரத்தை இரட்டை விளிம்பு இயந்திரத்துடன் இணைக்க முடியும். இது சுயாதீனமாகவும் செயல்பட முடியும்.
  • ZX100 glass drilling machine with laser

    லேசருடன் ZX100 கண்ணாடி துளையிடும் இயந்திரம்

    இந்த இயந்திரம் நேர ரிலே கட்டுப்படுத்தி மற்றும் எண்ணெய் பஃப் தொழில்நுட்பத்தை ஏற்றுக்கொள்கிறது. துளை துளை மையப்படுத்துதல் இயந்திர முறை அல்லது லேசர் மூலம் நிலைநிறுத்தப்படலாம். சரிசெய்யக்கூடிய அழுத்தத்துடன் நியூமேடிக் கிளாம்பர் பிடியில் கண்ணாடி. இயந்திரம் இரண்டு வேலை நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது: கையேடு & தானியங்கி. கையேடு பயன்முறையில், இயந்திரம் ஒரு சுழற்சியை மட்டுமே இயக்கும். தானியங்கி பயன்முறையில், இயந்திரம் தொடர்ந்து செயல்படுகிறது. இயந்திரம் அதன் உயர் வேலை திறன், குறைந்த கண்ணாடி சேதம் மற்றும் எளிதான செயல்பாட்டால் இடம்பெறுகிறது.