எங்கள் வலைத்தளங்களுக்கு வருக!
  • automatical chain system variable angle glass edging mitering machine

    தானியங்கி சங்கிலி அமைப்பு மாறி கோணம் கண்ணாடி விளிம்பில் மிட்டரிங் இயந்திரம்

    இந்த இயந்திரம் சாதாரண பிளாட் எட்ஜ் மெருகூட்டலை செய்ய முடியும், இது 0-45 டிகிரி மிட்டர் விளிம்பையும் செய்யலாம். இந்த இயந்திரம் பி.எல்.சி கட்டுப்பாடு மற்றும் தொடு குழு இயக்க முறைமையைப் பயன்படுத்துகிறது. இயந்திரம் தானியங்கி பயன்முறை மற்றும் கையேடு பயன்முறையில் இயங்க முடியும். முன் 4-6 மோட்டார்கள் கீழ் விளிம்பு மற்றும் மைட்டர் விளிம்பை மெருகூட்டுவதற்கு 0 டிகிரி முதல் 45 டிகிரி வரை கோணத்தை சரிசெய்யலாம்.